חופשה שנתית

חזור לטבלאות back-icon

טבלת זכאות עובד לחופשה שנתית - לפי חוק חופשה שנתית תשי"א - 1951

ותק בשנים זכאות בימים (1) זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)
6 ימים בשבוע (2) 5 ימים בשבוע (3)

14

12

10

-

5

16

14

12

6

18

16

14

7

21

18

15

8

22

19

16

9

23

20

17

10

24

21

18

11

25

22

19

12

26

23

20

13

27

24

20

14+

28

24

20

 

(1) על פי חוק חופשה שנתית, בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה.
(2) זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה.
(3) זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה והיום הפנוי.