קישורים ומאמרים

חזור למידע שימושי back-icon

 

1370213301_links ריכזנו עבורכם קישורים ומאמרים שימושיים...

 


לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן 

בנק ישראל
שערי חליפין ממוצעים 

לשכת רואי חשבון בישראל
 לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה בשנת 1931 ומאגדת למעלה מ-11,000 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-130 חברים נלווים בינלאומיים. הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידה הלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק. לשכת רואי חשבון בישראל פירסמה עד כה כ- 100 תקנים בתחומי החשבונאות והביקורת, היא מעורבת בהליכי חקיקת המסים ומלווה אותה בכל שלביה. הלשכה מקיימת ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, מרכז ההשקעות, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים. 

 אתרלשכת רואי חשבון בישראל

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות עוסק בתקינה חשבונאית שוטפת, במטרה לעלות את רמת התקינה החשבונאית בישראל, מבחינה כמותית ואיכותית גם יחד ולשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדוחות הכספיים.

אתר : מוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

רשות המיסים בישראל
רשות המסים בישראל הוקמה, הלכה למעשה, בעקבות החלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים - מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים), שהתקבלה ביום 15.9.03, במטרה: "לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד, להסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים". האיחוד נכנס לתוקף ביום 1.9.04. החל מאפריל 2007 מכהן יהודה נסרדישי בתפקיד מנהל רשות המסים בישראל .

אתר : רשות המיסים בישראל

המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד. 

אתרהמוסד לביטוח לאומי

רשם העמותות
יחידת רשם העמותות מהווה חלק מהזרוע המלכ"רית ברשות התאגידים. הזרוע המלכ"רית כוללת גם את יחידת רשם ההקדשות, אשר צורפה ליחידת רשם העמותות בשנת 2004. במסגרת זרוע זו מטופלים עמותות, הקדשות וחברות לתועלת הציבור. יחידת רשם העמותות פועלת בהתאם ל"חוק העמותות התש"ם - 1980" אשר נכנס לתוקף ביום 12.8.80.

אתר : רשם העמותות

בדיקת מיקוד לפי כתובת 

באתר של רשות הדואר לישראל ניתן לבדוק מהו המיקוד לפי כתובת היעד.לידיעתכם, עברנו לשיטת מיקוד חדשה בת שבע ספרות. כנסו להתעדכן...

אתר : רשות הדואר - בדיקת מיקוד לפי כתובת