רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
שטרן ושות' רואי חשבון
לייעוץ מקצועי

השוואה בין דמי לפדיון חופשה

דמי חופשה (2)

פדיון חופשה (1)

מועד התשלום

בעת תשלום השכר

עם ניתוק יחסי עובד מעביד

מס הכנסה

חייב

חייב

ביטוח לאומי

חייב

פטור

גמל

חייב

פטור

וותק לפיצויי פטורים

מזכה

לא מזכה

פיצויי הלנת שכר

חייב

פטור

(1)   אם חדל העובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו, ישלם לו המעביד את פדיון החופשה, בסכום השווה לדמי החופשה להם היה זכאי העובד לו ניצל את זכותו לחופשה.

(2)  תשלום זה משתלם לעובד בעד ימי החופשה שנטל (בהתאם לזכאותו), בסכום השווה לשכרו הרגיל.

צרו עמנו קשר

מעוניינים בייעוץ? | מלאו טופס מקוון