רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
שטרן ושות' רואי חשבון
לייעוץ מקצועי

טבלת שווי מס כלי רכב

שווי שימוש ברכב צמוד

רכב פרטי/מסחרי(*)
החל מחודש ינואר 2013
כלי רכב שנרשמו לראשונה עד יום 1.1.2010

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)(1)

1

2,680

2

2,910

3

3,740

4

4,490

5

6,210

6

8,050

7

10,350

אופנוע L3(2)

890

 כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 (שווי ליניארי)

שיעור שווי השימוש החודשי(1)

מחיר הרכב (בש”ח)

2.48%

עד 497,090

(1) שווי רכב היברדי יהיה בניכוי 550 ש”ח.
(2) אופנוע, שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

החל מחודש ינואר 2012
כלי רכב שנרשמו לראשונה עד יום 1.1.2010

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)(1)

1

2,640

2

2,870

3

3,690

4

4,420

5

6,120

6

7,930

7

10,200

אופנוע L3(2)

880

כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 (שווי ליניארי)

שיעור שווי השימוש החודשי(1)

מחיר הרכב (בש”ח)

2.48%

עד 490,020

 (1) שווי רכב היברדי יהיה בניכוי 540 ש”ח.
(2) אופנוע, שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

החל מחודש ינואר 2011
כלי רכב שנרשמו לראשונה עד יום 1.1.2010

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)(1)

1

2,580

2

2,790

3

3,590

4

4,310

5

5,970

6

7,730

7

9,950

אופנוע L3(2)

860

כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 (שווי ליניארי)

שיעור שווי השימוש החודשי(1)

מחיר הרכב (בש”ח)

2.48%

עד 477,830

(1) שווי רכב היברדי יהיה בניכוי 530 ש”ח.
(2) אופנוע, שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

החל מחודש ינואר 2010
כלי רכב שנרשמו לראשונה עד יום 1.1.2010

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)(1)

1

2,140

2

2,330

3

3,120

4

3,770

5

5,220

6

6,750

7

8,650

אופנוע L3(2)

840

כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 (שווי ליניארי)(3)

שיעור שווי השימוש החודשי(1)

מחיר הרכב (בש”ח)

2.04%

עד 130,000

2.48%

130,001-467,180

 (1) שווי רכב היברדי יהיה בניכוי 520 ש”ח.
(2) אופנוע, שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.
(3) הנחיה מפורטת בנושא תפורסם באתר רשות המיסים.

החל מחודש ינואר 2009

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)

1

1,700

2

1,860

3

2,630

4

3,200

5

4,440

6

5,720

7

7,290

אופנוע L3 (*)

540

(*)   אופנוע, שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

החל מחודש ינואר 2008

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)

1

1,420

2

1,570

3

2,160

4

2,640

5

3,680

6

4,720

7

5,980

אופנוע L3 (*)

260

(*) אופנוע, שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

החל מחודש ינואר 2007

סוג הקבוצה עפ”י רישיון רכב

שווי השימוש (בש”ח)

1

1,170

2

1,330

3

1,740

4

2,150

5

3,030

6

3,840

7

4,840

(*)  החל מ-1 בפברואר 1998 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי.
בחודש ינואר 1998 ראו  את כל כלי הרכב המסחריים כמשתייכים לקבוצה 1.

צרו עמנו קשר

מעוניינים בייעוץ? | מלאו טופס מקוון