רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
שטרן ושות' רואי חשבון
לייעוץ מקצועי

שינויים בגיל המזכה בקצבת זקנה

בתאריך 5 בינואר 2004 התקבל בכנסת חוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004. על פי חוק זה השתנה הגיל המזכה בקצבת זקנה החל ב-1 ליולי 2004.

הגדרות – על פי החוק קיימות שתי הגדרות הקשורות למועד הזכאות לקצבת זקנה:
א. גיל הפרישה – הגיל שבו זכאים לקצבת זקנה בתנאי שההכנסה מעבודה אינה עולה על סכום מסוים, ועל פי כללי זכאות נוספים.
עד סוף יוני 2004 גיל הפרישה לגבר – 65 שנים, לאישה – 60 שנים. גיל הפרישה החדש לגבר – 67 שנים, ולאישה – 64 שנים.

ב. גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו זכאים לקצבת זקנה ללא קשר להכנסות ועל פי כללי זכאות נוספים. עד סוף יוני 2004 גיל הזכאות לקצבת זקנה לגבר – 70 שנים ולאשה 65 שנים. גיל הזכאות החדש לשני המינים הוא 70. השינוי בגיל הזכאות חל על נשים בלבד.

השינויים בגיל המזכה בקצבת זקנה

1.גברים – גיל הפרישה לפי תאריך הלידה
גברים שנולדו מיולי 1939 עד אפריל 1942, גיל הפרישה שלהם יעלה בהדרגה, לפי המפורט בטבלה שלהלן. גברים שנולדו ממאי 1942 ואילך, גיל הפרישה יהיה 67.

חודש ושנת לידה

גיל הפרישה
(הגיל המותנה)

מתאריך

עד תאריך

6/39

65

7/39

8/39

65 ו- 4 חודשים

9/39

4/40

65 ו- 8 חודשים

5/40

12/40

66

1/41

8/41

66 ו- 4 חודשים

9/41

4/42

66 ו- 8 חודשים

5/42

ואילך

67

2. נשים – גיל הפרישה לפי תאריך הלידה
נשים שנולדו מיולי 1944 ועד אפריל 1958, גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, לפי המפורט בטבלה שלהלן. נשים שנולדו ממאי 1958 ואילך גיל הפרישה יהיה 64 שנים.

חודש ושנת לידה

גיל הפרישה
(הגיל המותנה)

מתאריך

עד תאריך

6/44

60

7/44

8/44

60 ו- 4 חודשים

9/44

4/45

60 ו- 8 חודשים

5/45

12/45

61

1/46

8/46

61 ו- 4 חודשים

9/46

4/47

61 ו- 8 חודשים

5/47

12/54

62

1/55

8/55

62 ו- 4 חודשים

9/55

4/56

62 ו- 8 חודשים

5/56

12/56

63

1/57

8/57

63 ו- 4 חודשים

9/57

4/58

63 ו- 8 חודשים

5/58

ואילך

64

3. נשים – גיל הזכאות לקצבת זקנה לפי תאריך הלידה
נשים שנולדו מיולי 1939 עד אפריל 1950, גיל הזכאות שלהן לקצבת זקנה יעלה בהדרגה, לפי המפורט בטבלה שלהלן. נשים שנולדו ממאי 1950 ואילך, גיל הזכאות לקצבת זקנה יהיה 70 שנים.

חודש ושנת לידה

גיל הפרישה
(גיל הזכאות)

מתאריך

עד תאריך

6/39

65

7/39

8/39

65 ו- 4 חודשים

9/39

4/40

65 ו- 8 חודשים

5/40

12/40

66

1/41

8/41

66 ו- 4 חודשים

9/41

4/42

66 ו- 8 חודשים

5/42

12/44

67

1/45

8/45

67 ו- 4 חודשים

9/45

4/46

67 ו- 8 חודשים

5/46

12/46

68

1/47

8/47

68 ו- 4 חודשים

9/47

4/48

68 ו- 8 חודשים

5/48

12/48

69

1/49

8/49

69 ו- 4 חודשים

9/49

4/50

69 ו- 8 חודשים

5/50

ואילך

70

4. מקבלי קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה ואבטלה
מקבלי קצבת נכות כללית והבטחת הכנסה ימשיכו לקבל את הקצבה עד לגיל הפרישה החדש, בהתאם לתנאי הזכאות.
מקבלי דמי אבטלה ימשיכו לקבל את דמי האבטלה, בהתאם לתנאי הזכאות, ובאופן הבא: גברים עד לגיל הפרישה החדש, ונשים עד גיל הזכאות לקצבת זקנה החדש.

צרו עמנו קשר

מעוניינים בייעוץ? | מלאו טופס מקוון